Aktualności


Relacja z XXIII Jesiennej Szkoły Geodezyjnej
Jan Blachowski (Politechnika Wrocławska)

W malowniczej scenerii Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu odbyła się XXIII Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana. Tematem przewodnim konferencji była "Geodezja i Geoinformatyka na Dolnym Śląsku". Tradycyjnie głównym celem Szkół, od 1974 roku organizowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP), Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest integracja naukowego, administracyjnego i produkcyjnego środowiska geodezyjnego. W tym roku rola głównego organizatora spoczywała na Zakładzie Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej. Obrady rozpoczęła Prezes Oddziału Wrocławskiego SGP Bożena Tabisz, która powitała gości honorowych: Roberta Pajkerta - Geodetę Województwa Dolnośląskiego, dr hab. inż. Joannę Bac-Bronowicz - Prodziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej oraz Prezes Stowarzyszenia Kartografów Polskich, prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego - Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Mieczysława Gabryszewskiego reprezentującego Zarząd Główny SGP. W dalszej części konferencję prowadził dr hab. inż. Jan Blachowski. Tegoroczna Szkoła była wyjątkowa ze względu na jubileusz 45-lecia pracy zawodowej dra inż. Józefa Woźniaka, długoletniego pracownika Politechniki Wrocławskiej, wielokrotnego organizatora Jesiennych Szkół Geodezji i jednego z inicjatorów popularyzacji systemów informacji geograficznej w Polsce. Jubilatowi, uhonorowanemu m. in. Medalem Stowarzyszenia Geodetów Polskich "W Dowód Uznania" poświęcona była pierwsza sesja jak również już mniej oficjalna sesja wieczorna. W trakcie dwóch dni Konferencji (21-22 września 2017 r.), w 6 sesjach wysłuchano 30 referatów obejmujących zagadnienia: dokładności i wiarygodności pomiarów geodezyjnych, aktualnych problemów geodezji inżynieryjnej, najnowszych metod i technik pozyskiwania danych przestrzennych w tym: automatycznych systemów pomiarowych, naziemnego i lotniczego skaningu laserowego, satelitarnej interferometrii radarowej, a także miernictwa górniczego, modelowania 3D, systemów geoinformacyjnych i ich roli we wspomaganiu prowadzenia badań naukowych i rozwiązywania zagadnień inżynierskich w tym przetwarzania dużych zbiorów danych. Tom streszczeń dostępny jest w dziale Pliki do pobrania. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego z całej Polski, reprezentanci administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorstw z branży geodezyjnej. W drugim dniu Szkoły uczestniczyli także uczniowie klasy geograficznej Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu współpracującego w zakresie edukacji geoinformatycznej z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Licealiści szczególnie zainteresowani byli prezentacją wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego (heksakoptera), popularnie nazywanego dronem, do pozyskiwania danych przestrzennych.

W trackie dyskusji podsumowującej XXIII Szkołę omawiano projekt klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, w której brak jest geodezji i kartografii. Stwierdzono, że konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska w akademickim i branżowym środowisku geodezyjnym dotyczącego uwzględnienia geodezji i geomatyki w tej klasyfikacji.

Ostatnim punktem XXIII Jesiennej Szkoły Geodezji było wspólne zwiedzanie Muzeum Przemysłu i Techniki.

Szanowni Państwo,

W dziale Program ramowy dostępny jest już szczegółowy program Konferencji (dokument w formie pliku pdf można pobrać z działu Pliki do pobrania). Prelegentów prosimy o przygotowanie prezentacji w formie plików ppt lub pdf w formatach 4:3 lub 16:9. Prosimy o przestrzeganie reżimu czasowego 15 minut dla każdego wystąpienia. Postery należy przygotować w formacie nie większym niż A0.

Szanowni Państwo,

W dziale "Pliki do pobrania" dostępny jest już ramowy program XXIII Jesiennej Szkoły Geodezji. Program szczegółowy zawierający wykaz prezentowanych referatów zostanie rozesłany do uczestników Konferencji w najbliższych dniach. Przypominamy również o możliwości rezerwacji miejsc noclegowych w hotelu ibis Styles Wałbrzych - hasło uprawniające do otrzymania zniżki przekazane zostanie uczestnikom Konferencji w osobnej wiadomości.

Miejsce obrad: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29, 58-100 Wałbrzych.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że XXIII Jesienna Szkoła Geodezji została objęta patronatem przez:
- Głównego Geodetę Kraju - Panią Grażynę Kierznowską
- Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Pana Cezarego Przybylskiego
- Prezydenta Miasta Wałbrzycha - Pana Romana Szełemeja
- Rektora Politechniki Wrocławskiej - prof. dr hab. inż. Cezarego Madryasa
- Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - prof. dr hab. Tadeusza Trziszkę
- Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
- Stowarzyszenie Kartografów Polskich
- Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Szanowni Państwo,

Ze względu na sezon urlopowy i pytania zainteresowanych termin rejestracji oraz zgłaszania referatów został przedłużony do dnia 20 sierpnia 2017.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Geodetów Polskich - oddział we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXIII Jesiennej Szkole Geodezji, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 w Wałbrzychu.

Program naukowy XXIII Jesiennej Szkoły Geodezji, oprócz sesji jubileuszowej skupiać się będzie wokół następującej tematyki:
- aktualne problemy służby geodezyjnej i kartograficznej w świetle zmian przepisów prawa;
- praktyczne aspekty geodezji i kartografii:
   geodezja inżynieryjna, górnicza, katastralna, fotogrametria i teledetekcja;
- systemy geoinformacyjne, wizualizacja danych przestrzennych oraz praktyczne wykorzystanie GIS;
- nowoczesne techniki pomiarowe, w tym: GNSS, skaning laserowy i interferometria satelitarna;
- wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wałbrzycha;
- młoda geomatyka: badania młodych naukowców i działalność studenckich kół naukowych;
- edukacja w geodezji i geomatyce, kształcenie ustawiczne.

W ramach XXIII Jesiennej Szkoły Geodezji odbędzie się sesja jubileuszowa 45-lecia pracy zawodowej dra inż. Józefa Woźniaka. Konferencja będzie okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz uhonorowania działalności naukowo-badawczej Jubilata.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza Karty Zgłoszeniowej lub przesłanie wypełnionej Karty (dostępnej w dziale Pliki do pobrania) na adres: Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Na Grobli 15, 54-121 Wrocław.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdą Państwo w I komunikacie dostępnym w dziale Pliki do pobrania.